levelező képzés

A Műszaki Anyagtudományi Karon mind a BSc (anyagmérnöki, vegyészmérnöki), mind az MSc (anyagmérnöki, kohómérnöki) képzéseink elérhetőek levelező munkarendben is.  

Karunkon kiemelt figyelmet fordítunk a levelező képzésre, hiszen tudjuk, hogy sokan csak munka mellett tudják folytatni a tanulmányaikat, azonban Ők is a nappali képzéshez hasonló színvonalú képzésben szeretnének részt venni

A levelező képzést az alábbiak szerint építettük fel:

– a mintatanterv megegyezik a nappali képzés mintatantervével,

– oktatóink nagy része mind a nappali, mind a levelező képzésben tart órát, de a tárgyfelelősök mindkét képzési formában azonosak,

– az órákat blokkosítva tartjuk (általában 3-4-5 tanóra egy-egy alkalommal egy-egy tantárgyból),

– a félévet nem heti, hanem féléves órarend alapján ütemezzük,

– péntek 12:00-20:00, valamint szombat 8:00-16:00 között tartunk órákat,

– a nappali képzés óraszámának közel felét tudjuk biztosítani a képzésben (a nappalis képzés heti óraszámának 5-szöröse a féléves óraszám a levelező képzésben)

 

A levelező képzésben (a nappali képzéshez hasonlóan) szakmai gyakorlatot kell minden képzési formánkban teljesíteni,azonban a munkaviszonnyal rendelkező levelező hallgatóink számára (beadott kérvényük esetén) a 4 hetes gyakorlatokat 2 hetesre tudjuk csökkenteni. Szintén kedvezmény, hogy ha valaki a szakhoz (esetleg specializációhoz) kötődő munkát végez, számukra a gyakorlatot be tudjuk számítani (beszámoló dolgozatot ugyanúgy el kell készíteni).

 

Partnervállalataink számára különösen ajánljuk a levelező képzési formát, hiszen munkavállalóik fejlődését, előlépési lehetőségét tudják ezzel biztosítani.