KUTATÓCSOPORTOK

Az intézeti alapkutatási témák egyik legfontosabb jellemzője, hogy rendelkeznek az ipari partnereihez kapcsolható együttműködési potenciállal. A különböző kutatási témák koherenciája különösen fontos ebben rendszerben, mert közös ismeretanyagot, infrastruktúrát és nem utolsósorban közös személyi állományt feltételeznek. 

RÉSZLETEKÉRT KATTINTS A CSOPORT NEVÉRE

Szén-dioxid Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Mizsey Péter – egyetemi tanár

Számításos Kémia Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Szőri Milán – egyetemi docens

Analitikai kutatócsoport

Vezetője: Dr. Muránszky Gábor – egyetemi docens

Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Vanyorek László – egyetemi docens

Szintetikus Kémiai kutatócsoport

Vezetője: Dr.Fejes Zsolt – egyetemi docens

Számítógépes Molekulatervezés Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Fiser Béla – tudományos munkatárs

Fotoaktív nanokompozit kutatócsoport

Vezetője: Dr. Németh Zoltán – tudományos főmunkatárs

Bioinformatika és Molekuláris Idegsebészet

Vezetője: Dr. Oláh Zoltán – egyetemi docens

Molekuláris Diagnosztikai Kutatócsoport

Vezetője: Dr. Váradi Csaba – tudományos munkatárs

poliuretán kutatócsoport

Vezetője: Dr. Viskolcz Béla – egyetemi tanár

Korunk környezetvédelmi kihívásainak megfelelni kívánva, a Miskolci Egyetem 2018. január 10-én megalapította a Környezetorientált Szén-dioxid Partnerséget

Az emberi személyiség nagyon gazdag és sokszínű, ezért nehéz megmondani, hogy ki válik majd jó kutatóvá. Ugyanakkor vannak olyan ismérvek, amelyeket nem én fogalmazok meg elsőként, nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni: az elhivatottság és a kitartás mellett elengedhetetlen a belső érdeklődés, amely segíti a kutatót, hogy elmerüljön abban az örömben, amit a kutatás jelent. Ha úgy bele tud feledkezni munkájába, mint egy festő az alkotásba, akkor bontakozhat ki igazán. A kutatás szeretete a legnagyobb hajtóerő egy tudományos munkát végző ember számára.

Perczel András

Amikor a fiatalok azzal fordulnak hozzám, hogy kutatók akarnak lenni, mert szeretnének hozzájárulni az emberi szenvedés enyhítéséhez, én inkább jótékonysági intézményekhez küldöm őket. A kutatás önző embereket kíván, akiket szenvedélyesen érdekelnek a “haszontalan” kérdések, és megoldásukért hajlandók mindent feláldozni, még a saját életüket is.

Szent-Györgyi Albert

A tudós feladata a keresés, szüntelen kutatás. És ha talált valamit, ha felért egy csúcsra, akkor látja csak, milyen nagy terület nyúlik előtte, amely még teljesen ismeretlen, feltárásra, kutatásra vár. Szóval, ha a keresés sikerrel jár, akkor egyre több és több keresnivalót talál. Nem tudom, végére ér-e ennek valaha az emberi tudomány, más szóval, lesz-e valaha idő, amikor mindent tudni fogunk, amit tudni érdemes. (…) Mindinkább az a meggyőződésem, hogy az ember sohasem jut majd a tudomány végére, sőt ellenkezőleg, minél többet tudunk, annál kevesebbet ismerünk ahhoz képest, amit ismerni szeretnénk.

Pheidiasz