ipari kapcsolatok

2018ban a teljes hazai vegyipari értékesítésa kőolajfeldolgozásból, a vegyi anyagok és termékek gyártásából, a gyógyszergyártásból, valamint a gumiés műanyagtermékek gyártásából származó nettó árbevételösszege 6053 mrd Ft volt, ami az előző évhez képest 7,8%os növekedést mutat.

A vegyi anyagok és termékek gyártása és értékesítése terén a legnagyobb részarányt az alapanyagok képviselik, s e körben is a petrolkémiai ipar általelőállított műanyag alapanyagok értékesítéséből származik az iparág összes nettó árbevételének közel kétharmada. Emellett szintén nemzetgazdasági szempontból is jelentős súllyal van jelen az iparágban a szerves és szervetlen vegyi alapanyagok, a műtrágya és agrokémiaitermékek,a kozmetikai és tisztítószerek, valamint az ipari gáz gyártása.

2018ban a vegyi anyagok és termékek gyártása területén a bruttó átlagkeresetek az ipari és nemzetgazdasági átlagot meghaladták.

A vegyipari társaságoknálérvényesülő bér trend jól tükrözte a munkaerőpiaci helyzethez való alkalmazkodási kényszeren túl a szakképzett munkaerő megtartására való törekvést. A bérés keresetnövekedés a hatékonyság és hozzáadott érték növelésének képességétől függ, s a vegyipari társaságok döntései e tekintetben is valós teljesítményen alapultak.

Forrás: MAVESZ

 

legfontosabb partnereink

 

GINOP-2.3.4.-15-2016-00004

Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen

 

Konzorciumi partnereink:

BorsodChem Zrt.

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft.

Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.

A Miskolci Egyetem zászlóshajó projektjének célja kiemelkedő kutatási fejlesztési és innovációs (KFI) eredmények létrehozása és azok gazdasági hasznosítása. A projekt/FIEK három fókuszterületet, illetve részprojektet (vertikális dimenzió) jelöl ki a KFI feladatok színteréül:

  • korszerű anyagok és vizsgálataik;
  • modern anyagtechnológiák
  • intelligens irányítás és automatizálás

Az első két terület szinergikusan épül egymásra és komplementer kutatásokat tesz lehetővé, a partnerek direkt KFI tematikájának megfelelően. A harmadik terület egyrészt összeköti a két alapdimenziót, másrészt az önálló aktivitás lehetőségét is kínálja az Industry4.0 kutatások kereteiben.

(forrás: http://fiek.uni-miskolc.hu )